ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ କୁ ସ୍ Welcome ାଗତ!

ସେବାଗୁଡିକ

ହଙ୍ଗଡାଲି ସେବା |

ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବୃତ୍ତିଗତ, ଦକ୍ଷ ଏବଂ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ହଙ୍ଗଡାଲି ସର୍ବଦା ପ୍ରତିବଦ୍ଧ |

ଡିଜାଇନ୍ ପାଇଁ ମାଗଣା |

କୋଟେସନ୍ ପୂର୍ବରୁ, ହଙ୍ଗଡାଲି ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା, ଲେଆଉଟ୍ ଏବଂ ଆମର ପାରଦର୍ଶୀତା ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ, ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାଧାରା ସମାଧାନ କରିବ | ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନିଶ୍ଚିତକରଣ ପାଇଁ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ / ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରଦାନ କରିବ |

SERVICE6

ନିଖୋଜ ଅଂଶକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଏବଂ ସବିଶେଷ ପ୍ୟାକିଂ ତାଲିକା |

LCL ପଠାଇବା ପାଇଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କାଠ କେସ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ |

ପ୍ୟାକେଜ୍ ଉପରେ ଚିହ୍ନଗୁଡିକ ଏବଂ ନିଖୋଜ ଅଂଶଗୁଡିକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସବିଶେଷ ପ୍ୟାକିଂ ତାଲିକା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ଖୋଜିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଏବଂ କିପରି / କେଉଁଠାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ଜାଣିବା |

SERVICE4
SERVICE2

ଅନ୍ ଲାଇନ୍ ସଂସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ କରେ |

SERVICE8
SERVICE7
SERVICE5
SERVICE3
SERVICE9

ବିଦେଶୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଦଳ ଉପଲବ୍ଧ |

SERVICE1
SERVICE

ଯୋଜନା କାରଖାନାରେ ନୂତନ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମାଧାନ ପାଇଁ ହଙ୍ଗଡାଲି ଏକ-ଷ୍ଟପ୍ କ୍ରୟ ପ୍ରଦାନ କରେ |

ଆମେ ଆସେମ୍ବଲି ଲାଇନ୍ ଏବଂ କନଭେୟର ପାଇଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପକରଣ / ଯନ୍ତ୍ରପାତି ପ୍ରଦାନ କରୁ, ଯେପରି ଲେବଲ୍ ମେସିନ୍, ଲେଜର ଖୋଦନ ମେସିନ୍, ସାମଗ୍ରୀ କାଟିବା ମେସିନ୍, ୱେଲଡିଂ / ସ୍କ୍ରୁଙ୍ଗ୍ ମେସିନ୍, ସିଲ୍ ମେସିନ୍, ଟେପ୍ ମେସିନ୍, ବସନ୍ତ ବାଲାସ୍, ସ୍କ୍ରୁ ଡ୍ରାଇଭର, ଏୟାର ସଙ୍କୋଚକ ... ଦୟାକରି ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ | ତୁମର ଦରକାର।

ଆଟର-ବିକ୍ରୟ ସେବା |

ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ, ଯୋଜନା, ଏକତ୍ର କରିବା, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ମରାମତି, ବିଧାନସଭା ଲାଇନର ତାଲିମ ପାଇଁ ହଙ୍ଗଡାଲିର ଏକ ଅଭିଜ୍ଞ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଦଳ ଅଛି |ଆମେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମତାମତ ଦେବୁ ଏବଂ ଯଦି ଗ୍ରାହକମାନେ ଆମର ସମର୍ଥନ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି ତେବେ ଲାଇନ ଏବଂ ବିଦେଶରେ ସେବା ଯୋଗାଇଦେବା |